Aktualności

MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA cz. 5

MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA cz. 5

dnia 21 stycznia 2019

„Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni”. Psalm 23

 Czy Bóg jest moim Pasterzem?

Jeśli tak, jeśli Mu ufam, jeśli w Nim chodzę, to według Jego obietnicy niczego mi nie brakuje.

Jeśli jestem w Chrystusie to odpoczywam pełen pokoju na duchowych pastwiskach i nieustannie rozkoszuję się moim Panem.

Dzięki Jego łasce piję wodę życia, miłości i nadziei, a zaproszony do źródła przez Samego Zbawiciela, karmię się Jego Słowem, Jego Świętą Obecnością; jestem w Nim pokrzepiony i mocny Jego siłą.

Mój Bóg prowadzi mnie drogą sprawiedliwości, On kształtuje moje serce i nieustannie ożywia mojego ducha.

Jego łaska i Jego miłosierdzie nieustannie mi towarzyszą!

Nie lękam się ciemnych dni, nie boję się ciemności nocy; ani strach, ani przerażenie,  ani rozpacz nie mieszkają w moim sercu.

Nie boję się zła!

Twoja obecność Panie, jest moją ochroną, a Twoja ręka, mój Boże nie jest zbyt krótka, aby mnie wybawiać i nieustannie ratować.

Wobec tych wszystkich, którzy mnie nienawidzą, tych wszystkich, którzy mną pogardzają, zastawiasz dla mnie stół pełen obfitości!

Niech patrzą i wiedzą, jak potężny, święty i sprawiedliwy jest mój Wybawiciel.

Moją głowę obficie namaszczasz oliwą, a kielich błogosławieństwa wkładasz w moją dłoń.

Twoja dobroć mój Panie i Twoja niczym niezasłużona życzliwość są ze mną każdego dnia.

Gdy nastanie kres mojej ziemskiej podróży, pozwolisz mi zamieszkać w domu Twoim, o Boże, a wtedy doświadczę bezkresu Twojej cudownej miłości.

Andrzej Cyrikas