Aktualności

NIEZMIENNE SŁOWO BOŻE

dnia 7 maja 2018

Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich (Ps. 119,47-48).

Boże Objawienie wyznacza treść i powód, dla którego Kościół przez służbę nauczania, podejmuje się przedstawienia objawionych prawd tym, których Bóg w Chrystusie wybrał, aby zbawić ich i uczynić dziedzicami swojego Królestwa.

To nauczanie jest głęboko osadzone w objawionej człowiekowi treści, a każde kazanie musi uzyskać swoiste imprimatur Bożego Słowa.

Jeśli nauczanie nie odzwierciedla treści i prawd zawartych w Objawieniu, musi zostać odrzucone jako fałszywe i odprowadzające wierzących od źródła Prawdy – Chrystusa!

Słowo Boże nie tylko potwierdza nauczanie Kościoła; Ono objawia się nieustannie Kościołowi, prowadzi Kościół i pełni funkcję strażnika fundamentów nauczania.

Należy uznać, iż pozycja Kościoła wobec Słowa Bożego, pozostaje nieustannie służebną. Tylko Kościół inspirowany i zanurzony w Prawdzie posiada zdolność aby wypełniać wolę Bożą.

Taki Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa prawdziwe świadectwo o Bogu, który zbawia, wyrywa z duchowych ciemności i obdarowuje życiem wiecznym tych, którzy powierzyli siebie Chrystusowi.

Słowo Boże, duch i litera zarazem, przenika wszystko i ujawnia zamiary każdego serca. Jest jak obosieczny miecz, który skutecznie oddziela prawdę od kłamstwa i nie pozostawia żadnych złudzeń bramom piekła.

Słowo Boże to życie i światłość każdego człowieka.

Andrzej Cyrikas