Aktualności

Nowa Pieśń Zwycięzców

Nowa Pieśń Zwycięzców

dnia 13 kwietnia 2019

„I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi” (Apokalipsa Św.Jana 14:2-3).

To jest właśnie opis zwycięzców i Oblubienicy Chrystusa. Oni należą do Nieba podczas gdy żyją na ziemi. Ci zwycięzcy zaśpiewali nową pieśń przed Tronem Boga, której nikt się nie mógł nauczyć poza tymi którzy zostali wykupieni z ziemi. Dlaczego nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni? Czy dlatego, że ci inni byli pozbawieni talentu muzycznego? Nie. To nie ma nic wspólnego z byciem umuzykalnionym. Wszystko o co tu chodzi to bycie skoncentrowanym na niebie. Jest wielu ludzi w obozie Szatana którzy są umuzykalnieni.

Muzyka w niebie jest pełna chwały, uwielbienia i radości – ekstatycznej radości w Obecności Ojca. Jednakże tych 144.000, którzy stanęli na górze Sion nauczyli się tej pieśni chwały kiedy byli na ziemi. W przeciwieństwie do innych ludzi, oni skończyli z wszelkim szemraniem, narzekaniem, krytykowaniem, obmawianiem, osądzaniem innych i spotwarzaniem. Zamiast tego nauczyli się dziękować za wszystko i wszystkich i chwalić i uwielbiać Boga w każdym czasie.

Tą nową pieśnią jest: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.” To jest pieśń, która nie ma w sobie żadnego narzekania, szemrania. Ile z nas nauczyło się jej? Bóg daje każdemu z nas jedno życie na ziemi by nauczyć się tej pieśni niebiańskiej, tej pieśni chwały i dziękczynienia. Ilu jest takich osób, które nauczyły się być całkowicie wolnymi od narzekania.

Większość wierzących narzeka kiedy jedzenie nie jest smaczne albo kiedy ktoś obieca, że coś zrobi dla nich, a tego nie robi, albo kiedy ktoś pozbawia ich, ich praw, albo kiedy ktoś wyrządza krzywdę im albo ich dzieciom, albo kiedy ktoś mówi źle o nich albo o członkach ich rodziny. Jak wiele możliwości mamy w takich okolicznościach by naśladować Jezusa, by wziąć krzyż i nauczyć się tej Nowej Pieśni ! Jest rzeczą niemożliwą by nauczyć się tej pieśni jeśli nie jesteśmy gotowi by wziąć nasz krzyż i umrzeć dla naszych praw, pozycji, reputacji.

Ci 144.000 byli jedynymi, którzy byli posłuszni Słowu Bożemu : ”Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania”(Filipian 2:14) i „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”

Słowo „nauczyli się” w Księdze Objawienia 14:3 wskazuję na proces nauczania. Musimy nauczyć się jak śpiewać tą nową Pieśń. Na początku, żaden z nas nie potrafi jej śpiewać. Dlaczego tak jest, że nikt inny poza tymi 144.000 nie nauczyło się tej pieśni? Dlatego, że inni usłyszeli o braniu krzyża, ale nigdy tak naprawdę go nie wzięli w chwili pokuszenia. Jakże to jest smutne gdy ktoś jest wierzącym od 20 lat i wciąż nie ma zwycięstwa nad szemraniem, gniewem, narzekaniem, obmawianiem i spotwarzaniem! Większość wierzących uważa, że skoro zaakceptowała Jezusa Chrytusa to wszystko jest w porządku z nimi w ten sposób żyją w iluzji.

Zac Poonen – CFC India