Aktualności

TCHNIENIE DUCHA

TCHNIENIE DUCHA

dnia 13 sierpnia 2018

„A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego” (J. 20,22).

 Jezus powstaje ze śmierci do życia i tryumfując ukazuje się przebywającym w Wieczerniku swoim uczniom.  

Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem sprawiło, że nadszedł wreszcie oczekiwany czas łaski. Na powitanie z Jego ust padają znamienne słowa: Pokój wam! W Jezusie Chrystusie nastał czas pokoju, pokoju między Bogiem a człowiekiem.

Już niedługo apostoł Paweł napisze: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci” (Rz. 8,1-2), a do wierzących w Galacji napisze: Chrystus nas wyzwolił (Gal. 5,1a).

Ci, którzy jeszcze niedawno umierali w ciemnościach grzechu, teraz poznali cudowną Bożą miłość i łaskę, a człowiekowi została otwarta droga do pierwotnej doskonałości.

Tak jak Bóg w ogrodzie Eden, tak teraz Chrystus stając wobec swoich uczniów tchnie na nich, mówiąc: Weźmijcie Ducha Świętego! (J. 20,22). Niegdyś w ogrodzie Eden człowiek aby żyć otrzymał dech (tchnienie) życia (1 Moj. 2,7) – w Chrystusie dzisiaj ponownie otrzymuje dech (tchnienie) nowego życia!

Cóż za wspaniały dar łaski! Cóż za wspaniały wymiar Bożej miłości!

Tchnienie nowego życia pozwoliło wejść uczniom na drogę naśladowania i pełni życia w Jezusie Chrystusie. Otworzyło także ich oczy na cudowną rzeczywistość Nowego Przymierza i uczyniło z ludzi naznaczonych strachem, apostołów Ewangelii życia! Bóg swoją mocą, dokonał w tych słabych ludziach niezwykłej przemiany!

Biblia uczy nas, że w Chrystusie jesteśmy wybrani, święci i nienaganni przed obliczem Boga (Ef. 1,4) – w Chrystusie przeznaczeni też jesteśmy do synostwa dla Ojca w niebie (Ef. 1,5).

Słowo Boże mówi: „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef. 2,10).

Andrzej Cyrikas