Aktualności

Świętość i zdrowie

Świętość i zdrowie

dnia 15 sierpnia 2018

 

Księga Kapłańska jest księgą, która mówi o Świętości Boga. Jest to księga, której głównym tematem jest świętość. Świętość to słowo, którego wielu wierzących się boi. Ale musimy śmiało głosić standardy Słowa Bożego, ponieważ są one realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Świętość jest prawdziwą naturą Boga. Duch, którego daje nam Bóg, jest Duchem Świętym. Kiedy Izajasz otrzymał wizję Boga, ujrzał Go w Jego Świętości, a siebie zobaczył jako człowieka nieczystego.

Świętość jest jak zdrowie. Ilu z was boi się słuchać wiadomości na temat doskonałego zdrowia? Czy boimy się dobrego zdrowia? Nie. Dlaczego zatem mamy się bać doskonałego zdrowia na duchu, które na dodatek jest ważniejsze od zdrowia fizycznego? Grzech jest jak choroba. Widzimy to w Księdze Kapłańskiej. Pan podaje tu zasady dotyczące świętości i zdrowia. Są one do siebie podobne, ale jedne są dla ducha, a drugie dla ciała. Świętość dla ciała jest tym, co nazywamy zdrowiem. Zdrowie dla ducha i duszy jest tym, co nazywamy świętością.

Dlatego właśnie musimy pozbyć się lęku przed świętością. I musimy dotrzeć do miejsca, w którym doskonałej świętości będziemy pragnęli bardziej, niż doskonałego zdrowia. Tak jak pragniemy być w pełni wolni od wszelkich chorób naszego ciała, tak samo musimy pragnąć być w pełni wolni od wszelkiego grzechu, który nas zanieczyszcza. Nie wolno nam tolerować grzechu bardziej, niż chorób ciała. Tolerowanie brudnych myśli jest jak tolerowanie gruźlicy lub trądu. Tolerowanie gniewu, usprawiedliwiając się, mówiąc: “To jest moja słabość lub to mój temperament”, a tym samym pozwalając na jego obecność w naszym życiu, jest jak przyjmowanie za normę bycie chorym na AIDS lub kiłę. Grzech i choroba są bardzo do siebie podobne.

Na przykład w Księdze Kapłańskiej Bóg mówi Izraelitom, jak radzić sobie z osobą chorującą na trąd oraz podobne choroby skóry. Trąd pojawia się jako rodzaj grzechu w tej księdze, a zasady walki z tą chorobą odnoszą się do zasad radzenia sobie z grzechem. Słowa “świętość” i “święte” pojawiają się w tej księdze prawie 100 razy, podkreślając, że jest to jej główny temat. Księga składająca się z 27 rozdziałów, w których świętość jest wymieniona 100 razy, z pewnością musi być ważną księgą.

Wiele rozdziałów w Księdze Kapłańskiej dotyczy zasad świętości i zdrowia. Wszystko to wskazuje na wielkie zainteresowanie Boga nawet najdrobniejszymi szczegółami życia danej osoby. Mogłoby się wydawać, że Bóg nie jest zainteresowany wszystkimi drobnymi szczegółami dotyczącymi naszego życia, ale to właśnie na podstawie treści Księgi Kapłańskiej stwierdzam, że Bóg jest zainteresowany każdym najmniejszym jego szczegółem. Bóg powiedział w niej Izraelitom, co zrobić, nawet jeśli jaszczurka wpadnie im do garnka. Garnek gliniany, do którego wpadła jaszczurka, powinien zostać zniszczony, i nie powinno być w nim nic więcej przygotowywane, ponieważ mogłoby to wywołać infekcję i doprowadzić do śmierci. (III Mojż. 11:33). Bóg przekazał im również instrukcje dotyczące kąpieli, której muszą zażyć po tym jak zostaną czymś zanieczyszczeni – każdy Izraelita musiał się wykąpać w bieżącej wodzie (III Mojż. 15:13). Powiedział im także, aby prali swoje ubrania, gdy zostaną zanieczyszczeni (III Mojż. 15: 5,7,11 i Rozdział 17). To tylko dwa przykłady troski Boga o Swój lud. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że Bóg może być tak bardzo zainteresowany tym co jesz oraz tym, jak dbasz o swoją higienę, twoje nawyki kąpielowe, regularne pranie odzieży itp. Ja osobiście jestem podekscytowany kiedy czytam takie rzeczy. Kto powiedział, że Księga Kapłańska jest nudna?

Ta księga naucza nas również o czystości seksualnej i wielu innych interesujących tematach. W Księdze Kapłańskiej 10:8-11 Bóg powiedział Aaronowi: ” Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, abyście nie pomarli.” W ten sposób można rozróżniać co jest święte, a co bluźniercze, aby móc nauczać synów Izraela wszystkich ustaw, które Pan przekazał. Bóg mówił przywódcom, że nie powinni spożywać niczego co mogłoby zanieczyścić ich ciała. Jako przywódcy, musieli dawać innym dobry przykład.

W 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej, Bóg naucza o zwierzętach czystych i nieczystych, o typie zwierząt, które mogą spożywać, i o typie zwierząt, których nie powinni spożywać. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że Bóg, nasz Ojciec w niebie, jest zainteresowany nawet naszymi nawykami żywieniowym, abyśmy mieli zdrowe nawyki żywieniowe. W Liście 1 Koryntian 10:31 napisano: ” A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.”. Istotnym przesłaniem Księgi Kapłańskiej dotyczącym jedzenia i picia jest: “Nie jedz ani nie pij niczego, co nie jest dobre dla twojego ciała.” Jestem pewien, że Pan miałby wiele do powiedzenia Swoim dzieciom na temat jedzenia typu fast food, które wielu z nich dziś je i pije!

Niniejsza księga zawiera również zasady higieny, takie jak na przykład w III Mojż. 11:33: ” Jeżeli do jakiegoś naczynia glinianego wpadnie którekolwiek z nich, to to, co jest wewnątrz tego naczynia, będzie nieczyste, a wy je stłuczecie.” i “Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda z tego naczynia, będzie nieczysty, wszelki zaś napój, który się pije, będzie w takim naczyniu nieczysty.”(III Mojż. 11:34). Bóg mówi Izraelitom, że należy mieć właściwe nawyki higieniczne i czysty styl życia. Nie możemy łamać zasad zdrowia, a potem modlić się, gdy jesteśmy chorzy: “Panie, proszę, uzdrów mnie”. To jest głupota. Jeśli będziesz nieposłuszny prawom higieny, które ustanowił Bóg, za swoją ewentualną chorobę możesz winić tylko siebie samego. W II Księdze Mojżeszowej 15:26. Bóg rzekł : „Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” Bóg chce nam ofiarować dar zdrowia bardziej niż uzdrowienie! Ale musimy przestrzegać Jego praw dotyczących naszego ciała. W Księdze Kapłańskiej 11:44 czytamy: ” Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!”. Jest to główny temat Księgi Kapłańskiej, a werset ten pojawia się dokładnie w środku tej księgi.

Piotr cytuje ten werset w 1 Liście Piotra 1:16: ” Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Świętość i czystość to dwa główne wątki Księgi Kapłańskiej.

Zac Poonen