Vademecum Chrześcijanina

“Wiecie bowiem, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i pocieszaliśmy, i zaklinaliśmy; Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego królestwa i chwały”  (1Tes 2,11-12)

„Vademecum” z łac.: “Pójdź za mną”. Pod tym wspólnym tytułem udostępniamy cykl kazań zawierających podstawowe informacje i praktyczne wskazówki dotyczące rozmaitych dziedzin życia. Nauczania przygotował i wygłosił Marian Biernacki – pastor CCNZ w Gdańsku.

Bądźmy zachęceni do prowadzenia życia godnego dziecka Bożego.