Wszystko czego nauczał Jezus

Wielkie zadanie, które Jezus dał swoim apostołom składała się z dwóch części:

1. Aby wszystkim głosić ewangelię (Mk 16: 15,16).

2. Aby czynić uczniami, chrzcić ich, a następnie uczyć ich wszystkiego, czego nauczał Jezus (Mt 28: 29,20)

Seria 80 wykładów autorstwa brata Zac Poonen

tłumaczy Paweł Jurkowski