Podróż przez Biblię

Biblia jest zbiorem 66 natchnionych przez Ducha Świętego ksiąg, spisanych w 3 językach przez około 40 autorów na przestrzeni 1500 lat! Pomimo różnorodności stylów i form literackich, Biblia zawiera jedno spójne poselstwo o Bożym Królestwie i zbawieniu ludzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Zapraszamy w niezwykłą podróż przez Biblię – Słowo Żywego Boga!