NO TITLE
00 : 00
00 : 00
 • Ucz mnie
  CHWE
  - - : -
 • Nie wiem
  CHWE
  - - : -
 • Łaskawy i współczujący Pan
  CHWE
  - - : -
 • Jego miłość
  CHWE
  - - : -
 • Chrystus wystarczy mi
  CHWE
  - - : -
 • Przychodzę dziś
  CHWE
  - - : -
 • Tylko On
  CHWE
  - - : -
 • Świadomość miłości
  CHWE
  - - : -
 • Będę trwać
  CHWE
  - - : -
 • W pokorze przed tobą staję
  CHWE
  - - : -
 • Mój kochany Jezu
  CHWE
  - - : -
 • Wysłuchaj Boże
  CHWE
  - - : -
 • Twoja krew
  CHWE
  - - : -
 • Patrz zawsze na Jezusa
  CHWE
  - - : -
 • Krzewem winnym Ja
  CHWE
  - - : -
 • W cieniu twych skrzydeł Panie
  CHWE
  - - : -
 • Cóż odłączy mnie od Miłości
  CHWE
  - - : -
 • Chwal duszo moja Pana
  CHWE
  - - : -
 • Jezus Chrystus Królem naszym jest
  CHWE
  - - : -
 • Dusza moja śpiewa
  CHWE
  - - : -
 • Wszystko mogę w Bogu mym
  CHWE
  - - : -
 • Tylko On
  CHWE
  - - : -
 • Świat nie jest domem mym
  CHWE
  - - : -
 • Nie do wiary co się stało
  CHWE
  - - : -
 • Łaską zbawieni jesteśmy
  CHWE
  - - : -
 • Tobie chwała
  CHWE
  - - : -
 • Stoisz u naszych drzwi
  CHWE
  - - : -
 • Pieśń Ojca
  CHWE
  - - : -
 • Pan mym pasterzem
  CHWE
  - - : -
 • Chwalę mojego Boga
  CHWE
  - - : -
 • Z dołu zagłady
  CHWE
  - - : -
 • Panie twój tron
  CHWE
  - - : -
 • Nie do wiary co się stało
  CHWE
  - - : -
 • Jezu przyjmij dziś modlitwę
  CHWE
  - - : -
 • Zwróć swój wzrok na Jezusa
  CHWE
  - - : -
 • W tę najciemniejszą noc
  CHWE
  - - : -
 • Nie było miejsca dla Ciebie
  CHWE
  - - : -
 • Jezus jest Panem pośród nas
  CHWE
  - - : -
 • W cieniu twych skrzydeł Panie
  CHWE
  - - : -
 • Świadomość miłości
  CHWE
  - - : -
 • Przed tronem łaski staję
  CHWE
  - - : -
 • Jezu przyszedłeś na świat w marnej stajni
  CHWE
  - - : -
 • Tak jak rosa o poranku
  CHWE
  - - : -
 • Oddaję ci życie swe
  CHWE
  - - : -
 • Kto usłyszy serca łkanie
  CHWE
  - - : -
 • Królem jest Pan
  CHWE
  - - : -
 • Czekam na ciebie
  CHWE
  - - : -
 • Przyjaciela mam
  CHWE
  - - : -
 • Patrzę tam
  CHWE
  - - : -
 • Nie karć mnie Panie
  CHWE
  - - : -
 • Mój kochany Jezu
  CHWE
  - - : -
 • Królem jest Pan
  CHWE
  - - : -
 • Tam gdzie w ciemnościach droga tonie
  CHWE
  - - : -
 • Śmiertelnie zraniony dzień
  CHWE
  - - : -
 • Panie mym pragnieniem jest
  CHWE
  - - : -
 • Panie my twoje dzieci
  CHWE
  - - : -
 • Kim była bym Panie
  CHWE
  - - : -
 • Słyszałem ciszę
  CHWE
  - - : -
 • Ojcze nasz
  CHWE
  - - : -
 • Dotknij mnie
  CHWE
  - - : -
 • Chwalę ciebie Panie
  CHWE
  - - : -
 • Będzie pasł
  CHWE
  - - : -
 • Usłysz Panie mego serca głos
  CHWE
  - - : -
 • Prawda jedyna
  CHWE
  - - : -
 • Ożywiłeś duszę moją
  CHWE
  - - : -
 • Dziś przychodzę przed twój tron
  CHWE
  - - : -
 • Chwała Bogu Ojcu
  CHWE
  - - : -
 • Twoim zmartwychwstaniem żyję
  CHWE
  - - : -
 • Skałą i Zbawieniem
  CHWE
  - - : -
 • Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie
  CHWE
  - - : -
 • Chrystus jest życiem mym
  CHWE
  - - : -
 • Znajdź mnie i poznaj
  CHWE
  - - : -
 • Majestat Twój
  CHWE
  - - : -
 • Wszystko Panie ciebie chwali
  CHWE
  - - : -
 • Jak mam nie wielbić
  CHWE
  - - : -