Dzień: 14 stycznia 2019

MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA cz. 4

MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA cz. 4

dnia 14 stycznia 2019

Tak wielu ludzi ciągle nie pojmuje głębi i serdeczności Chrystusowej miłości. Bóg naprawdę kocha i rzeczywiście szuka grzeszników, aby ich zbawić i przyprowadzić do domu wieczności.

Nasz Zbawiciel gromadził wokół siebie celników i wszelkiego rodzaju przestępców, aby Swoją postawą i głoszonym przez Siebie Słowem objawić tym biednym ludziom prawdziwy obraz Boga.