Aktualności

W czym Mojżesz podpadł Bogu?

W czym Mojżesz podpadł Bogu?

dnia 16 marca 2021

Po wczorajszym czytaniu Biblii wciąż nie mogę przestać rozmyślać o tym, na czym polegało to, że Bóg nie został należycie uświęcony przez Mojżesza na pustyni Syn przy wodach Meriba? Jak wiadomo, ów wielki sługa Boży otrzymał polecenie: Weź laskę i zbierz społeczność ty i Aaron, twój brat, i będziesz mówił do skały przed ich oczyma, a ona da swą wodę. I wyprowadzisz wodę ze skały i napoisz całą społeczność i jej bydło [4Mo 20,8 przekł. KUL]. Chociaż Mojżesz zgodnie z rozkazem PANA wziął laskę, razem z Aaronem zwołał lud, wodą ze skały napoił wszystkich ludzi oraz trzody, to jednak na koniec usłyszał: Ponieważ nie uwierzyliście Mnie, aby Mnie uświęcić przed oczyma synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego zgromadzenia do kraju, który im dam [4Mo 20,12 przekł. KUL].

Uwaga na martwych za życia

Uwaga na martwych za życia

dnia 13 marca 2021

Czytając w tych dniach kolejne rozdziały Czwartej Księgi Mojżeszowej (Księgi Liczb) zamyślam się nad wartością, ciężarem gatunkowym i kosztami obecności PANA wpośród synów Izraela. Po strasznym w skutkach incydencie ze złotym cielcem, Bóg podsunął Izraelitom myśl, ażeby od Synaju, dalej poszli sami, bo Jego towarzystwo będzie dla ich cielesności niebezpieczne [zob. 2Mo 33]. Jednak Mojżesz bardzo zabiegał o Bożą kompanię i nawet nie chciał brać pod uwagę tego, że mogliby wędrować do Ziemi Obiecanej bez stałej obecności JHWH. Więc PAN – na usilną prośbę Mojżesza – pozostał z Izraelitami w tej drodze. Dzień w dzień im towarzyszył i…