Aktualności

Zalety Przywódcze Nehemiasza

Zalety Przywódcze Nehemiasza

dnia 16 września 2020

W pierwszych trzech wersetach rozdziału Księgi Nehemiasza widzimy go zatroskanego stanem ocalałych uchodźców i Jerozolimy. To pierwsza cecha człowieka, którego używa Bóg – jest zatroskany losem innych i Bóg, który to widzi nakłada na niego powinność. Jeśli chcesz służyć ludziom, zacznij od troski o nich. Bóg nigdy nie używa człowieka, który nie ma starania o innych. Nehemiasz zapytał Hananiego o to, jak mają się sprawy tam, skąd przybywa. Na to Hanani odpowiedział, że mur Jeruzalemu jest zwalony, a bramy spalone ogniem, co zmartwiło Nehemiasza ogromnie. Po usłyszeniu tych wieści płakał w żałobie, modlił się i pościł. To właśnie rodzaj człowieka, jakiego poszukuje dziś Bóg; człowieka, który emanuje troską i czuje się nią obciążony gdy widzi stan w jakim znajduje się Boży Kościół.

Porażka Szatana

Porażka Szatana

dnia 8 września 2020

Największa bitwa jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi nie jest zapisana w żadnej książce do historii. To na Górze Kalwarii, Jezus, poprzez swoją śmierć pokonał Szatana – księcia tego świata. Jeden werset, którego nigdy nie powinniśmy zapomnieć to Hebrajczyków 2:14-15. Jestem pewien, że Szatan nie chciałby, żebyśmy poznali ten werset. Nikt nie lubi słyszeć o własnej porażce lub niepowodzeniach, a Szatan nie jest wyjątkiem. Tutaj jest werset „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.”.