Aktualności

Fałszywi nauczyciele – rozwiązłość i miłość do pieniędzy

Fałszywi nauczyciele – rozwiązłość i miłość do pieniędzy

dnia 12 maja 2020

Piotr mówi: „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.” (2 P. 2:1-3).

Zauważ dwa główne sposoby, w jakie można rozpoznać fałszywego nauczyciela – rozwiązłość i miłość do pieniędzy (2 P. 2:2,3). To nie przede wszystkim po doktrynach będziemy w stanie odróżnić fałszywego nauczyciela od tego prawdziwego, ponieważ jest wielu fałszywych nauczycieli, których doktryny są w pełni poprawne. Jeżeli kaznodzieja głosiłby na podstawie Bhagawadgity lub Koranu, bądź mówiłby że Jezus nie jest Bogiem, żaden prawdziwy Chrześcijanin nie zostanie przez takiego zwiedziony. Natomiast jeżeli pojawiłby się ktoś nauczający na podstawie Biblii i głosiłby wszystkie fundamentalne doktryny wiary Chrześcijańskiej, większość Chrześcijan nie uzna go za fałszywego nauczyciela.

Pozwolenie na to, by Bóg nas złamał.

Pozwolenie na to, by Bóg nas złamał.

dnia 5 maja 2020

Jezus, aby nakarmić tłum podzielił 5 bochenków chleba. Najpierw pobłogosławił te bochenki. Ale pięć bochenków nadal pozostawało pięcioma bochenkami, a tłum nie został nakarmiony. Dopiero gdy bochenki zostały połamane, tłum został nakarmiony. Zatem, bycie błogosławionym (namaszczonym) przez Ducha Świętego nie jest wystarczające. Musimy zostać także złamani przez Pana. Wtedy naszą twarz będziemy trzymać w prochu, a moc Boża będzie płynąć przez nas, bez przeszkód.

Mojżesz i Aaron zostali w tym samym czasie powołani do bycia przewodnikami Bożego ludu, w 4 rozdziale Księgi Wyjścia. Aaron był biegłym mówcą, Mojżesz natomiast nie potrafił przemawiać (Mojż. 4:10,14). Pomimo tego, Bóg posłużył się Mojżeszem, a nie Aaronem, ponieważ to Mojżesz był złamanym człowiekiem, Aaron natomiast nie. Bóg przeprowadził Mojżesza przez 40-letni okres łamania go na pustyni. Bóg go uniżył, sprowadzając z pozycji władcy w pałacu do roli pasterza na pustyni. Bóg nakazał Mojżeszowi pozostać ze swoim teściem przez kolejne 40 lat, a także pracować dla niego! To wystarczyło, aby go złamać do końca. Aaron nigdy nie został w ten sposób złamany. To właśnie stanowiło różnicę między nimi.