Aktualności

Trzy kroki ku duchowej dojrzałości

Trzy kroki ku duchowej dojrzałości

dnia 22 stycznia 2020

1) Wiara w to, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas:

“Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” (Ef. 2:10). Dawno temu, kiedy Bóg nas wybrał w Chrystusie, zaplanował także, jak powinno wyglądać nasze ziemskie życie. Obowiązkiem naszym teraz jest, dzień po dniu, poznawać ten plan, i postępować zgodnie z nim. Nigdy nie będziemy w stanie stworzyć planu lepszego, niż sam Bóg może to dla nas uczynić. Nie wolno nam naśladować tego, co robią inni, ponieważ Boży plan dla każdego z Jego dzieci jest inny. Bożym planem dla Józefa, na przykład, było pozostać w pałacu w Egipcie i żyć w komforcie przez ostatnie 80 lat jego życia. Z drugiej strony, Bożym planem dla Mojżesza było opuszczenie pałacu w Egipcie i życie w wielkim dyskomforcie na pustyni przez ostatnie 80 lat jego życia. Gdyby Mojżesz, przez umiłowanie wygody i bezproblemowego życia, poszedł drogą Józefa, rozminąłby się z wolą Bożą dla swojego życia. Dokładnie w ten sam sposób, dziś także Bóg może pragnąć, aby jeden z braci wiódł pełne uciech życie w USA, a inny natomiast, aby spędził całe swoje życie w upale i kurzu w północnych Indiach. Każdy z nas, zamiast porównywać swój los z losem drugiego brata i być o niego zazdrosnym i krytykować go, musi raczej stale upewniać się w tym czy wypełnia Boży plan dla własnego życia. Wiem, że Bóg powołał mnie, abym Mu służył w Indiach. Sam natomiast nigdy nie żądałem, by ktoś inny powielał moje powołanie. Nigdy nie będziemy w stanie odnaleźć Bożej woli, jeśli zamiast niej, będziemy szukać czci u innych lub jeśli będziemy miłować pieniądze, komfort, bądź pochwały od ludzi.

Trzy rzeczy, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu

Trzy rzeczy, które Jezus uczynił dla nas na krzyżu

dnia 15 stycznia 2020

1. Jezus stał się grzechem, aby nas uczynić sprawiedliwymi: “On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor. 5:21). Chrystus stał się dla nas grzechem, abyśmy my mogli stać się Bożą sprawiedliwością W NIM. Jest to usprawiedliwienie i darmowy prezent od Boga dla tych, którzy są wystarczająco pokorni, aby uznać, że nigdy sami z siebie nie będą w stanie osiągnąć wystarczającego poziomu sprawiedliwości, aby móc spełnić święte Boże normy. To tylko dzięki łasce jesteśmy usprawiedliwieni i jak mówi Biblia: ” A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. ” (Rzym. 11:6). Jezus nie tylko poniósł karę za nasze grzechy, ale także sam STAŁ SIĘ GRZECHEM. Boża sprawiedliwość jest tak samo wysoko ponad sprawiedliwością najświętszego człowieka na ziemi, jak niebo jest wysoko ponad Ziemią (Iz.55:8,9). Nawet bezgrzeszni aniołowie nie mogą patrzeć na oblicze Boga, ale muszą zakrywać przed Nim swoją twarz (Iz. 6:2,3). Jedynie Chrystus może patrzeć prosto w twarz Ojca. I dlatego Bóg umieszcza nas w Chrystusie, abyśmy mogli przyjść przed Jego oblicze, bez bojaźni, ze względu na to, że jesteśmy w Chrystusie. Bóg usprawiedliwia nas poprzez umieszczenie nas w Chrystusie i przyjęcie nas jako tak samo sprawiedliwych jakim był sam Chrystus. Możemy zatem teraz cieszyć się z naszej doskonałej akceptacji przed Bogiem, ponieważ staliśmy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie.

Posługuj się językiem wiary

Posługuj się językiem wiary

dnia 8 stycznia 2020

W 13 rozdziale Księgi Liczb czytamy o tym jak Izraelici przybyli do Kadesz-Barnea do granicy Kanaanu – ziemi, którą obiecał im Bóg. Minęły dwa lata, odkąd, na Boże wezwanie opuścili Egipt (V Mojż. 2:14), i ruszyli w celu zajęcia tej ziemi.

Jednak przed wkroczeniem do Kanaanu, Izraelici wysłali dwunastu wysłanników, by zbadali tę ziemię. Cała dwunastka wróciła, mówiąc, że ziemia ta rzeczywiście jest wspaniała. Dziesięciu z nich dopowiedziało jednak: “Ale są tam wielcy olbrzymi, których nie będziemy w stanie pobić”. (V Mojż. 13:27, 28, 29).