Aktualności

Doskonała postawa apostoła Pawła

Doskonała postawa apostoła Pawła

dnia 26 lutego 2020

Jest to trudne do pojęcia, że Paweł, podczas swojego pobytu w więzieniu, tak wiele pisał do Filipian o radości. Jedno to głosić o radości kiedy okoliczności, w których żyjemy są komfortowe. Inną zupełnie natomiast jest rzeczą pisać o niej, kiedy okoliczności naszego życia są trudne. Słowa Pawła w Liście do Filipian 1:4, 4:4 uczą nas, że jest to możliwe dla Chrześcijanina, radować się w każdej sytuacji. Taki jest umysł i postawa Chrystusa.

JEDYNA DROGA

JEDYNA DROGA

dnia 22 lutego 2020

Pewien bankier i jego interesant usiedli naprzeciw siebie w biurze dyrekcji banku. Interesant, pochylony naprzód, mówił jak najbardziej poważnie, gdy nagle rozmówca przerwał mu.
„To śmieszne! To absurd! Głupstwo!”. Zawoławszy tak, dumny bankier wydął pogardliwie usta.
„Dlaczego?”. Zapytał go rozmówca.
„Dlaczego?”. Powtórzył bankier. „Pan, człowiek myślący, pyta — dlaczego? Przecież to nonsens.” I zaczął się śmiać ironicznie.
„Tak, panie” — odpowiedział rozmówca. „Pytam, dlaczego?”.
Twarz bankiera zachmurzyła się, a w głosie jego zabrzmiało podrażnienie, gdy dawał odpowiedź.
„Dlaczego? Czy zamierza pan wmawiać we mnie, że śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, za mnie, ma zadowolić Boga? Precz z takimi teoriami. Jeśli mam być zbawiony, to muszę tego dokonać własnym wysiłkiem”.
„Ach; tak” — brzmiała odpowiedź. „Teraz wiem, w czym leży trudność. Myśli pan, że ma pan prawo wypracować sobie własną drogę i w ten sposób odrzuca pan i gardzi planem przygotowanym przez Boga”.
„Co pan ma na myśli?” — zapytał bankier z drwiącym wyrazem twarzy.
„Proszę posłuchać. Przypuśćmy, że przychodzi do pana pewien człowiek i mówi: »panie bankierze, jestem w wielkiej potrzebie i chcę pożyczyć pewną sumę pieniędzy«. Proszę mi powiedzieć, kto miałby prawo ustalić terminy i warunki, na jakich mogłaby być udzielona pożyczka, pan jako bankier i właściciel, czy ten człowiek, który znalazł się w potrzebie?”.
„Oczywiście, że ja. Ten ktoś musiałby uczynić wpierw zadość moim warunkom, zanim by dostał pieniądze” — odpowiedział bankier.
„Istotnie. A to przecież, panie, jest pozycja, w jakiej się pan znajduje. Jesteś pan biednym, bezradnym grzesznikiem, zgubionym i nieusprawiedliwionym, Bóg zaś jest wielkim bankierem. Przychodzi pan do niego po zmiłowanie i odpuszczenie. Proszę mi powiedzieć, kto będzie mieć prawo ustalenia terminów i warunków, na jakich możesz pan uzyskać Jego zbawienie? Proszę pamiętać, że jesteś pan człowiekiem w potrzebie, zaś Bóg jest jakby bankierem”.
„Ach, nigdy nie spojrzałem na to w ten sposób”, odpowiedział bankier ze zdumieniem. „Oczywiście, nie byłbym w stanie dyktować terminów. Bóg i tylko Bóg ma do tego prawo”.
„Lecz mimo to wypracowuje sobie pan własny schemat, zapominając, że nędzarze nie mają prawa dyktować, a jedynie przyjmować warunki. Bóg zaś wciąż ofiarowuje swe zbawienie, według swego planu. Czy teraz odrzuci pan swoje plany, by przyjąć plany Boże? Czy gotów jest pan stanąć wobec Boga stosownie do Jego woli?”.
„Niech mi Bóg dopomoże. Jestem gotów”, odpowiedział bankier z pokorą, i nowe światło przedarło się w głąb jego duszy.
A jak jest z tobą, czytelniku? Czy pracowałeś sam nad swoją własną drogą? Wielu jest takich, którzy to czynią.
Czyste świadectwo w każdym miejscu

Czyste świadectwo w każdym miejscu

dnia 19 lutego 2020

W czasach Nowego Przymierza nasz Pan pragnie “czystego świadectwa w każdym miejscu” – pośród każdego narodu, od wschodu, aż po zachód, jak przepowiedziano to w Księdze Malachiasza 1:11. Jest to werset, który Pan, kiedy rozpoczęliśmy działalność naszego kościoła w Bangalore w roku 1975, postawił nam jako cel, do którego mamy dążyć. Głównym celem szatana jest nie zapobieganie wzrostowi liczby osób uczęszczających do niego, a raczej zniszczenie świadectwa kościoła duchowo myślącego. W rzeczy samej, wzrastająca ilość osób może być nawet korzystna dla szatana, ponieważ poprzez większą ilość cielesnych wierzących, będzie mógł łatwiej przeniknąć do tego kościoła i zniszczyć jego świadectwo.

Staraj się czynić duchowe postępy

Staraj się czynić duchowe postępy

dnia 12 lutego 2020

Każdego dnia podejmujemy decyzje dotyczące wielu spraw. Podejmujemy decyzje dotyczące tego w jaki sposób wydamy nasze pieniądze, jak spędzimy nasz wolny czas, jak będziemy mówić do lub o kimś, w jaki sposób napiszemy poszczególną literę, jak zareagujemy na czyjeś zachowanie, jak dużo czasu spędzimy studiując Słowo Boże, w modlitwie, bądź na służbie w kościele, itd. Reagujemy też w pewien sposób na zachowanie ludzi wokół nas od rana do nocy. Możemy sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, ale takie decyzje podejmujemy każdego dnia co najmniej setki razy, i w każdej z tych decyzji postanawiamy czy chcemy nią zadowolić samego siebie, czy Boga.

Nowy rok rozpocznij w wierze

Nowy rok rozpocznij w wierze

dnia 5 lutego 2020

Rozpoczynając nowy rok, trwajmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. (Hbr 12:1,2). Patrzymy na Niego i biegniemy. Nie stoimy w miejscu. Wyścig wiary jest wyścigiem, w którym nie możesz stać w miejscu. Czasu jest niewiele, dlatego musisz biec. Jeżeli upadniesz, podnieś się i kontynuuj bieg. Wielu jest biegaczy, którzy choć upadli podczas wyścigu, podnieśli się, kontynuowali bieg i w końcu go wygrali. Zatem nie zniechęcaj się kiedy czasem upadniesz w swoim chodzeniu z Panem. Nie leż tam. Podnieś się, wyznaj swój grzech i kontynuuj bieg.