Aktualności

Osiąganie duchowej dojrzałości poprzez próby

Osiąganie duchowej dojrzałości poprzez próby

dnia 1 kwietnia 2020

Apostoł Jakub mówi w swojej Ewangelii 1:2 „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie”. Jeżeli twoja wiara jest prawdziwa, będziesz cieszyć się z tego, że jesteś poddawany próbom – to tak samo jak by włożyć banknot 100 złotowy pod skaner w celu sprawdzenia jego autentyczności. Czemu miałbyś się tego obawiać? Jeżeli twoja wiara nie jest prawdziwa, czy nie lepiej dowiedzieć się o tym już teraz, a nie dopiero pod sędziowskim tronem Chrystusa? Dobrze jest zatem gdy Bóg poddaje cię różnym próbom, abyś mógł sam przekonać się czy twoja wiara jest autentyczna, czy nie. Zatem raduj się! Jeżeli budujesz dom, czy nie lepiej, aby trzęsienie ziemi przyszło jeszcze wtedy kiedy jesteś na etapie wylewania fundamentu, a nie dopiero wtedy kiedy zakończysz budowę całego domu? Jeżeli fundament jest niestabilny, będziesz mógł go natychmiast naprawić. Mimo to, dobrze jest być poddawanym próbom już na początku swojego Chrześcijańskiego życia. Możesz mówić „Ufam Panu”. Jednak w momencie kiedy popadasz w małe problemy finansowe, zaczynasz martwić się i narzekać. Albo może jesteś chory i zaczynasz obrzucać Boga wieloma pytaniami. A może, zostajesz poddany sprzeciwowi ze strony jakichś ludzi, zniechęciło cię to i straciłeś swoją wiarę. Wszystkie te próby mogą dowieść temu, że twoja wiara nie była tak naprawdę prawdziwa.

Życie w atmosferze Nieba

Życie w atmosferze Nieba

dnia 25 marca 2020

We wszystkich siedmiu przebłyskach Nieba ukazanych w Księdze Objawienia, zauważamy mieszkańców Nieba, nieustannie głośno wielbiących Boga, czasem tak głośno jak grzmoty i szum ryczących rzek. Jest to atmosfera Nieba, nieustannej chwały, pozbawiona skarg i żądań. Taką właśnie atmosferę Bóg chce wprowadzić do naszych serc, naszych domów, a także kościołów. W ten sposób szatan zostanie przegoniony ze wszystkich tych miejsc.

Nauki, które budują czyste świadectwo

Nauki, które budują czyste świadectwo

dnia 18 marca 2020

Jezus nakazał nam, abyśmy wszystkich czynili uczniami, a nie jedynie nawróconymi. Zatem, aby zachować czyste świadectwo, musimy przede wszystkim w jasny sposób objaśniać warunki bycia uczniem, wszystkim tym, którzy pragną stać się częścią naszego kościoła, a także o tym jak uczniostwo powinno wpływać na nasze życie osobiste, na życie naszej rodziny i kościoła.

Należy rozpocząć od nauczania z Ewangelii Łukasza 14:26 -33, w którym Jezus podał trzy podstawowe warunki bycia Jego uczniem:

1. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż jakiegokolwiek członka naszej rodziny (Łk. 14:26). Żaden z nich nie może nam przeszkadzać w tym, co Pan chce, abyśmy czynili.

2. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż samych siebie (Łk. 14:27). Musimy zapierać się samych siebie, brać swój krzyż na siebie codziennie, wiele razy dziennie ( Łk. 9:23 ), kiedy tylko jesteśmy kuszeni.

3. Musimy kochać Jezusa mocniej, niż wszystkie nasze ziemskie majętności (Łk. 14:33). Bóg pozwala nam posiadać wiele ziemskich dóbr. Jednak nie wolno nam być zaborczym wobec żadnego z nich. Wszystko to musi być trzymane na otwartej dłoni – jako Boża własność.

Pohańbienie spoczywające na Kościele

Pohańbienie spoczywające na Kościele

dnia 11 marca 2020

Kościół jest Ciałem Chrystusa, a nie tylko zgromadzeniem wierzących, którzy spotykają się każdego tygodnia. Musimy się zatem upewnić czy to Ciało, które budujemy nie jest jedynie „Chrześcijańską religijną grupą”. Grupę religijną może stworzyć każdy. Natomiast, aby zbudować Ciało Chrystusa, potrzebna jest Boża chwała i namaszczenie, dla których każdego dnia musimy wyrzekać się samych siebie, umierać dla własnych pożądliwości, i być pełnym Ducha Świętego.

Izraelici, w czasach Starego Przymierza, byli zgromadzeniem, a nie ciałem. Dziś także, wiele ogromnych kościołów można nazwać raczej zgromadzeniem, a nie ciałem. Niektóre mniejsze kościoły domowe są trochę lepsze, ale też często są jakby stowarzyszeniami, a nie ciałem. To Jezus buduje Swoje Ciało.