Aktualności

Słowa mądrości

Słowa mądrości

dnia 24 lipca 2019

Księga Przysłów 10:12 – „miłość przykrywa wszystkie występki”. Piotr cytuje te słowa w swoim liście (1 P 4:8). Jeśli naprawdę kochasz tę drugą osobę, zakryjesz jej słabości i nie ujawnisz ich. Tak postępował z nami Bóg. Nikomu nie ujawnił naszych przeszłych grzechów. My również musimy traktować innych tak, jak Bóg nas potraktował. Jeśli chcesz być mądry, pozwól, że dam ci jedną radę jeszcze kiedy jesteś w czasie swojej młodości. Jeśli wiesz coś złego o drugim człowieku, niech ta informacja umrze razem z tobą. Nie rozmawiaj o tym. Bóg cię za to uhonoruje, zwłaszcza jeśli ta zła historia dotyczy jednego z Jego dzieci. On cię za to w szczególny sposób pokocha. Pomyśl o ojcu, którego dziecko zrobiło coś złego, a ja coś o tym wiem, jednak nigdy nie zdecydowałem się nikomu o tym powiedzieć co zrobił jego syn. Nie uważasz, że ojciec ten mocno mnie za to pokocha? Podobnie jest z Bogiem, gdy widzi, że traktujemy Jego dzieci z miłością.

Spotkanie z Bogiem

Spotkanie z Bogiem

dnia 21 lipca 2019

Wielki Boże, publicznie i prywatnie, w zgromadzeniu i w domu, niech moje życie będzie przesiąknięte modlitwą, wypełnione duchem łaski i błagania, a każda modlitwa pachnąca wonnością oczyszczającej krwi! Pomagaj mi, proszę, i chroń mnie, aż przejdę z tej ziemi do królestwa wiecznej chwały!

Ponaglany moją potrzebą, zachęcany przez Twoje obietnice, wzywany przez Twego Ducha, przyciągany Twoją miłością, wchodzę w Twą obecność, uwielbiając Cię z bojaźnią, pełen zachwytu nad Twym majestatem, wielkością i chwałą.

Choć jestem nędzny, obciążony winą i nie mam Ci nic do zaoferowania, wznoszę ramiona wiary i powołuję się na Pana Jezusa, błagając, by Jego sprawiedliwość zgładziła moje nieprawości. Raduję się, że dzięki Jego zasługom, szala przechyla się na moją stronę, gdyż Twoja sprawiedliwość została w pełni zaspokojona.

Wielki grzech ukazuje wielkość Twej łaski, choć nawet najmniejszy grzech zasługuje na wieczną karę, dlatego, że jest wymierzony przeciwko Tobie – nieskończonemu Bogu! Dziękuję Ci za ogrom okazanej mi łaski! Gdzie jest wielka wina, tam także panuje wielka miłość do Twego Syna – Chrystusa Pana!

Udziel mi, proszę, głębszego objawienia Jego zbawczych zasług, ukaż mi Swą dobroć i wlej pokój do mego skruszonego serca! Wspieraj mnie, abym nie spoczął, dopóki Chrystus nie zapanuje w każdej mojej myśli, w każdym moim słowie i uczynku, w szczerej wierze, która oczyszcza serce, zwycięża świat, jest czynna w miłości, wiąże mnie z Tobą i zawsze prowadzi mnie pod krzyż!

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

dnia 17 lipca 2019

1. RELACJA : W Pieśni nad Pieśniami 2:4 oblubienica mówi: „Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.”. Ojciec przyprowadził swojego syna marnotrawnego do stołu. Jezus zasiadł z uczniami przy stole. Stół jest obrazem relacji międzyludzkich. Przy stole nie jesteśmy zaangażowani w służbę dla naszego Pana, ale trwamy wtedy w społeczności z naszym Panem, wieczerzamy z Nim (Obj. 3:20). Służba nie powinna być głównym celem naszego życia. To miłość do Pana musi być zawsze najważniejsza. Po upływie ponad 50 lat mojej pełnej służby dla Pana, pragnę stwierdzić, że to właśnie oddanie Bogu jest podstawą całej mojej służby dla Niego. Jeżeli nasze oddanie Chrystusowi ulegnie zmniejszeniu, nasza służba nie będzie miała żadnej wartości w Bożych oczach. Osobista, pełna miłości i oddania relacja z Chrystusem jest źródłem naszej prawdziwej służby dla Pana.