CUDA I CUDEŃKA


MODLITWA GRZESZNIKA


Lekcja darów Ducha Świętego – Biblijne przygotowanie

„A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.


CO ZNACZY MIEĆ CZYSTE SERCE


PIENIĄDZE KORZENIEM ZŁA


PEŁNIA DUCHA CZY TERROR DUCHÓW


NIE ODPŁACAJ ZŁEM


Nowotestamentowe skarby z Księgi Ezechiela

Księga Ezechiela 36:25-37 jest piękną przepowiednią życia w Nowym Przymierzu. Jest to opis życa chrześcijańskiego, takiego jakiego Bóg dla nas chce. Pan Bóg obiecuje nas najpierw dokładnie oczyścić, usunąć wszystkie bożki z naszego serca, następnie usunąć nasze twarde serce i zastąpić je miękkim, a na koniec umieścić w nas Swego Świętego Ducha, tak abyśmy chodzili Jego drogami i byli posłuszni Jego przykazaniom, będąc zbawionymi od całej naszej nieczystości (Ez. 36:25-29). To wszystko może się jednak zdarzyć tylko wtedy, gdy będziemy modlić się do Boga i prosić Go, aby uczynił to dla nas (Ez. 36:37).


LEKCJA BOSKOŚCI JEZUSA cz.2


…a życie rozkwita

Ważysz słowa

czas zamknął twoje usta

mądrością

już rozumiesz

że słowa mogą rozdawać śmierć