Aktualności

Proroctwo jest głównym darem duchowym przez który kościół się buduje

Proroctwo jest głównym darem duchowym przez który kościół się buduje

dnia 13 lutego 2019

Kiedy Bóg jest obecny pośród nas, On przemawia do nas w potężny sposób na zgromadzeniu. To jest znaczenie proroctwa.

W czasach Starego Testamentu proroctwo służyło do przepowiadania przyszłości i do kierowania ludźmi w tym co powinni robić.

Jednakże teraz, w Nowym Przymierzu, proroctwo służy do napominania (stawianie trudnych wyzwań, gromienie i korygowanie ludzi), pocieszania (dodawać otuchy i zachęcać ludzi) i budowania (budowanie kościoła) (1Koryntian 14:3).

Proroctwo jest głównym darem duchowym przez który kościół się buduje. Prorocze słowo to „pochodnia świecąca w ciemnym miejscu” (2 Piotra 1:19). Bez tego światła bezustannie świecącego w kościele, nie jest możliwe by ostać się przeciwko zasadzkom księcia ciemności. Kościół sam w sobie pogrąży się w ciemności. Prawdziwy powód dlaczego wiele chrześcijańskich grup zaczęło dobrze, a z czasem oziębło, jest to, że proroczy dar stopniowo zaczął zanikać.

Kiedykolwiek Boża Obecność odchodziła od Izraela w czasach Starego Testamentu, jedną z oznak porzucenia ich przez Boga było to, że „ nie było już żadnego proroka” pośród nich (Psalm 74:1,9). Izrael zawsze odchodził od Boga kiedykolwiek nie było pośród nich proroka, tak było też w dniach Heliego (1 Samuela 3:1). Kiedykolwiek jednak Izrael znajdywał się w pozycji wpływu, to było wtedy kiedy mieli proroka, tak jak w dniach Samuela (1Samuela 3:20). To właśnie poprzez Samuela Dawid został namaszczony na króla Izraela. To rozpoczęło chwalebną erę w historii Izraela. Kiedy Samuel prorokował: ”Pan żadnego ze słów jego nie pozostawił nie spełnionym” (1Samuela 3:19).

My również powinniśmy modlić się gorliwie o taką służbę proroczą w kościele, tak aby każde słowo, które wypowiadamy szło prosto do ludzkich serc, jak strzała w sam środek tarczy. Poprzez dar prorokowania: „skrytości ludzkich serc wychodzą na jaw” (1Koryntian 14:25). W ten sposób każdy w kościele otrzymuje światło na temat oszustwa grzechu.

Otrzymaliśmy przykazanie: „napominajcie jedni drugich (w kościele) każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa “dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez OSZUSTWO grzechu” (Hebrajczyków 3:13). Są grzechy, które są oczywiste i są grzechy, które są subtelne i ukryte. Jednak duch proroctwa zdemaskuje zarówno oszustwa grzechu jak również plany Szatana, tak abyśmy byli chronieni przed nimi.

Widzimy ilustracje tego w Starym Testamencie. Kiedy król Aramu prowadził wojny z Izraelem, za każdym razem kiedy on i jego dostojnicy planowali zaatakować potajemnie Izrael, jego plany zostały ujawnione królowi Izraela poprzez proroctwo Elizeusza (2 Królewska 6:8-12). W ten sposób, za każdym razem, król Izraela wiedział dokładnie gdzie usatwić swoją armię aby ochronić swój kraj i ocalić naród.

To właśnie w ten sposób również Pan, poprzez proroctwo na spotkaniach kościelnych ostrzega nas naprzód o dziedzinach w których szatan zaatakuje nas w nadchodzących dniach, Dzięki temu stajemy się czujni w tych dziedzinach.

Paweł przykazał Tymoteuszowi aby staczał dobry bój wiary (przeciwko szatanowi) poprzez nawiązanie do słów proroczych, które kiedyś zostały o nim wypowiedziane (1Tymoteusza 1:18).

Wielokrotnie obserwowaliśmy w kościele w Bangalore, że podczas naszych spotkań duch proroctwa ostrzegł wielu braci i siostry o sytuacjach, w których spotkają się z atakiem wroga w nadchodzących dniach. Poprzez prorocze słowo, Bóg dał mądrość każdemu z nas w kościele – mądrość do naszego osobistego życia, mądrość do życia rodzinnego i dla naszego życia w kościele. W Przypowieści Salomona 24:3-4 jest napisane: ”MĄDROŚCIĄ bywa dom zbudowany, a roztropnością umocniony. Zaiste przez UMIEJĘTNOŚĆ (WIEDZĘ) komory napełnione bywają wszelakiemi bogactwami kosztownemi i wdzięcznemi”. Jest miejsce na wiedzę w kościele – Boże Słowo pzekazywane przez namaszczonych nauczycieli. Jednak wiedza jest jak meble, którymi dom został wyposażony, po tym jak został zbudowany MĄDROŚCIĄ.

Jeśli więc mamy tylko wiedzę biblijną w naszych kościołach, będziemy jak rodzina żyjąca na pustym kawałku działki, z wieloma drogimi meblami wokół nas, ale bez domu- bez ścian, bez dachu, bez podłogi nawet !! Dlatego też jest przykazanie w Nowym Testamencie abyśmy dążyli do posiadania MĄDROŚCI nade wszystko.” A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jakuba 1:5). To właśnie poprzez mądrość kościół jest budowany. Boża mądrość przychodzi do kościoła poprzez dar proroctwa.

Dlatego też powinniśmy „najbardziej starać się aby prorokować” (1Koryntian 14:1,5) na każym spotkaniu kościoła. Studium biblijne i ewangelizacja są dobre. Jeśli jednak chcemy zbudować kościół jako czyste świadectwo dla Chrystusa, dar prorokowania musi być na pierwszym miejscu.

Zac Poonen – CFC India