Chrystus przysłania prawo

Andrzej Cyrikas

Głoszący: Andrzej Cyrikas

Pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsku-Białej