Aktualności

Naucz się być hojnym wobec Boga

Naucz się być hojnym wobec Boga

dnia 5 czerwca 2019

W 2 Liście do Koryntian 9:6 apostoł Paweł porusza temat dawania. Mówi, że jeśli będziemy skąpi w dawaniu, będziemy również proporcjonalnie mniej zbierać. Jeśli posiejesz niewiele nasion, otrzymasz z nich małe zbiory, natomiast, jeżeli posiejesz wiele nasion, otrzymasz duże zbiory. Wielu kochających pieniądze kaznodziejów (zwłaszcza ewangelistów telewizyjnych) posługuje się tym wersetem, w celu nakłonienia wierzących do ofiarowania im pieniędzy. Tacy kaznodzieje są zwykłymi chuliganami, którzy czyhają na prostych wierzących, aby ich oszukać.

Co Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi, który do Niego przyszedł? Kazał mu sprzedać wszystko co ma, pieniądze rozdać ubogim, a potem przyjść i naśladować go. Jezus nie powiedział (jak większość dzisiejszych kaznodziei by to uczyniło) : „Sprzedaj wszystko, co masz, a pieniądze daj mi, ponieważ ze względu na moją służbą mam wiele potrzeb. Muszę wspierać dwunastu uczniów i ich rodziny”. Jezus pragnął tego człowieka, a nie jego pieniędzy. Gdzie dziś jednak możemy znaleźć sług Pana, którzy do bogatej osoby powiedzą: “Ani trochę nie jesteśmy zainteresowani twoimi pieniędzmi. Chcemy tylko, abyś wzrastał duchowo. Rozdaj zatem swoje pieniądze komukolwiek chcesz, i przyjdź słuchać Słowa Bożego w naszym kościele” ? My w naszym kościele, stale wypowiadamy te słowa do wszystkich tych, którzy odwiedzają nasz kościół.

W 2 Liście do Koryntian 9:7 czytamy, że „ochotnego dawcę Bóg miłuje.”. W czasach Starego Przymierza nacisk kładziono na to, ile ofiarowano – 10% (dziesięcina) + inne dary. Nowe Przymierze natomiast, nacisk kładzie na to, jak ktoś daje – ochoczo lub niechętnie . Kwestia teraz nie dotyczy ilości złożonych darów, ale jakości samego gestu. Nowe Przymierze kładzie nacisk tylko na jakość, również jeżeli chodzi o kwestię jakości kościoła.

Wielu wierzących jest ubogich duchowo, ponieważ są skąpi względem Boga. Bądź wielkoduszny i obficie składaj ofiary Bogu, przede wszystkim ofiarę ze swojego życia, a później również ofiarę z własnego czasu i dobytku, a przekonasz się, że Bóg odpłaci ci stokrotnie.

Kiedy byłem kawalerem, nie miałem zbyt wielu wydatków i większość moich dochodów z Marynarki Wojennej przeznaczałem na moją służbę dla Boga. Kiedy jednak później się ożeniłem, odkryłem, że mam wiele nowych potrzeb finansowych. Nigdy jednak nie popadłem w długi, ani razu. Nigdy nie musiałem pożyczać od nikogo pieniędzy, w żadnym momencie swojego życia, ponieważ sam Bóg zaopiekował się nami i odpłacił nam za to, co mu ofiarowałem wcześniej. Z mojego własnego doświadczenia mogę ci powiedzieć :

Naucz się obficie składać Bogu ofiary, a twoje problemy finansowe zostaną rozwiązane. Pozwól mi jednak ostrzec cię, abyś dawał mądrze. Nigdy nie dawaj pieniędzy tym kaznodziejom, którzy cię o nie proszą. Nigdy nie dawaj również tym kaznodziejom, którzy wydają je rozrzutnie. Będą zwyczajnie marnować te pieniądze. Módl się i szukaj woli Bożej i dawaj tam, gdzie Bóg ci wskaże, że potrzeba jest największa. Dawaj biednym, a nie bogatym. Dawaj tym, którzy naprawdę są w potrzebie. A w czasie twojej potrzeby, ujrzysz obfitość żniwa ofiarowanego tobie przez Boga. Wolą Boga nie jest to, aby którekolwiek z Jego dzieci było zadłużone lub borykało się z ciągłymi problemami finansowymi, podczas gdy mają takiego bogatego Ojca w niebie. Powodem, dla którego wielu wierzących zmaga się z takimi problemami, jest to, że nigdy nie byli hojni wobec Boga. Zbieramy to, co sami zasialiśmy.

Zac Poonen – CFC India