Dzień: 11 sierpnia 2018

BEZMYŚLNA RELIGIA I BUNT PRZECIWKO BOGU

BEZMYŚLNA RELIGIA I BUNT PRZECIWKO BOGU

dnia 11 sierpnia 2018

 

„Którzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili się” (Heb. 3,16a).

Użyte w tym fragmencie Listu do Hebrajczyków słowo „parapikreno” (rozdrażnić się, zbuntować się) oznacza dosłownie – zbuntowali się i stali się opornymi.

Oto kolejne niebezpieczeństwo grożące tym wierzącym, którzy chociaż się nawrócili, postanowili jednak nie zaakceptować praw i zasad panujących w Królestwie Bożym. Tak działo się zarówno wtedy, gdy Izrael wychodził z ziemi egipskiej, jak i dzisiaj, gdy Bóg wyprowadza wielu grzeszników z diabelskiej niewoli.