Aktualności

SZUKANIE KRÓLESTWA

dnia 28 stycznia 2017

Szukaj najpierw Mojego Królestwa – mówi nasz Zbawiciel.

Słowa Jezusa wydają się być nader proste ale kryją w sobie głębię, która jeśli zostanie przez człowieka odkryta przemieni każde życie i ukształtuje na nowo każde serce i każdy umysł.

Szukanie Królestwa to cel i sens ludzkiego istnienia.

Szukanie Królestwa to praktyczna realizacja pragnienia by znowu być i żyć z Bogiem twarzą w twarz.

Szukanie Królestwa oznacza wchodzenie coraz głębiej i głębiej pod panowanie Jezusa nad osobistym życiem człowieka.

ON UWIELBI JEZUSA

dnia 21 stycznia 2017

Czasami zadajemy pytanie a często wręcz toczymy doktrynalne boje, próbując rozstrzygnąć czy to, co widzimy a także to, co słyszymy w Kościele dzieje się za sprawą Ducha Świętego. Czy zjawiska, których jesteśmy świadkami: a to niestandardowe nauczanie czy zachowania należy uznać za przejawy niebiańskiego błogosławieństwa czy też raczej potraktować je należy z najwyższą ostrożnością i całkowicie się do nich zdystansować.

CZYM JEST EWANGELIA, KTÓREJ WIERZYSZ? cz.II

dnia 14 stycznia 2017

Ewangelia Marka (Mk 1.1) mówi nam, że ta Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie.

Na czym polega ta dobra nowina?

Bóg dał swojego Syna, aby uratować ludzi od wiecznego potępienia. Bóg dał swojego Syna, aby „każdy kto w Niego wierzy nie umarł ale miał życie wieczne” (J 3.16). Każdy z nas doświadcza przekleństwa grzechu. Na co dzień widzimy śmierć, choroby, nieszczęścia, rozbite rodziny, gwałty, rozboje i nie trudno odnieść wrażenie, że fala zła nieustannie narasta. Żadne kampanie społeczne, terapie, czy choćby surowe kary nie zatrzymują tej rzeki przekleństwa. Dlaczego? Bo żyjemy w świecie skażonym przez grzech, a ludzkie serca są grzechowi zaprzedane.

CZYM JEST EWANGELIA, KTÓREJ WIERZYSZ? cz.I

dnia 7 stycznia 2017

Czym jest ewangelia, której wierzysz?

To bardzo ważne pytanie. Odpowiedź którą uzyskamy i przyjmiemy za właściwą zadecyduje o naszej przyszłości w kontekście całego życia a być może także wieczności.

Wielu ludziom dzisiaj wydaje się, iż nie muszą stawiać sobie takich pytań i nie muszą uzyskiwać odpowiedzi, gdyż jak mówią są wyznawcami „innych religii” czy wręcz deklarują się jako ateiści (złą nowiną dla ateistów jest fakt, iż ateizm to jak najbardziej uprawniona forma religii).