BŁOGOSŁAWIONE JARZMO

 

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mat. 11,29)

 

Życie świętych nosi na sobie wyraźny ślad posłuszeństwa Bogu. Symbolem tej niezwykłej postawy, jest wspomniane w Biblii jarzmo. Używano go aby łączyć woły w zgodnie pracującą parę.

W przypadku zwierząt była to forma jedności i wspólnoty odgórnie narzucona. Jezus Chrystus z własnej i niczym nie przymuszonej woli, wyrzekł się samego siebie i stał się w pełni człowiekiem, pozostając w pełni Bogiem (Flp. 2,5-8).


GŁĘBOKO W MOIM SERCU

Głęboko w moim sercu

rozlewa się Twoja miłość

jest piękna jest czysta

jest święta Twoim cierpieniem


MOJE BIURKO

 

Bałagan pełen elegancji
zapach papieru z podstarzałych gazet
ołówki niedbale rozrzucone
i stos woluminów
uwielbiam nurkować 
w tym bezkresie marzeń

Centralne miejsce to Biblia
ta grecka nadzwyczaj cenna
to takie biurkowe odkrycie
świat rodzących się zdarzeń


PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA

 

On zwycięstwem moim

w Nim jestem uzdrowiony

On mnie świętym uczynił

w dziedzictwie wywyższonym


W SWEJ ISTOCIE

 

W swej istocie

świat destynowany jest do życia w Chrystusie

To Chrystus jest niepojętym pierwiastkiem istnienia

On zradza i inspiruje wszystko

do naturalnej doskonałości w sobie


MOJE WYZNANIE

 

Chcę pozostać w komnatach Twoich Panie

chcę z radością jadać u Twojego stołu

nie słucham rad bezbożnych

nie chodzę z grzesznikami

nie mam miejsca swojego w gronie szyderców

 

Wolę stać Zbawicielu

w przedsionkach Twojej łaski

i cierpliwie czekać na progu Twego domu

lecz nie będę mieszkać z bezbożnymi

i z tymi którzy gardzą Twoim świętym Słowem


ZABRANE KRÓLESTWO

 

Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.  Mat. 21, 43

 

Słowa Jezusa przerażają. Ludzie, których uznał On za godnych Królestwa, do których wysyłał nieustannie swoje Słowo, zostają pozbawieni łaski i wszystkich przywilejów z tej łaski wypływających. „Królestwo zostanie wam zabrane” – mówi Chrystus. Cudownie obdarowani ludzie, stali się pełni pychy i buty. Wobec Darczyńcy wykazywali całkowity brak wdzięczności, a taka postawa zabiła w nich radość życia i ofiarną  miłość.


W POGONI

Przechodząc

uważnym spojrzeniem musnęła taflę lustra

cała jej postać zamarła i trwała tak …

czyżby szukała odpowiedzi?

po chwili wahania uśmiech zadowolenia

rozlał się po jej twarzy

rozchyliła kusząco usta – tryumfowała!


CUDOWNY LOGOS

 

U początku wszystkiego było Słowo

to Słowo od zawsze było u Boga

w Ojcu i Synu stało się wszystko

czego nie poznały nasze zmysły

wszystko co darowano nam przez Logos

możemy podziwiać wielbiąc Króla Chwał


KTO PRAGNIE

 

Przyjdź i pij

niech z twojego wnętrza wypłyną

rzeki żywej wody

Przyjdź i pij

uwierz we mnie

niech mój Duch rozleje się

w twoim duchu