Kategoria: Modlitwy i słowa

WONNOŚĆ CHRYSTUSOWA

dnia 2 kwietnia 2018

Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni; dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? (2Kor. 2,15-16)

 

Jaki duchowy zapach towarzyszy mi każdego dnia?

Jeśli Zbawiciel ucztuje nieustannie w moim sercu, winien to być zapach nadziei i miłości. To woń Chrystusa powinna poprzedzać moje myśli, rozmowy i dzieła moich rąk. Ten szczególny zapach Jezusa ujawnia kim naprawdę jestem i do kogo należę.

BŁOGOSŁAWIONE JARZMO

dnia 19 marca 2018

 

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mat. 11,29)

 

Życie świętych nosi na sobie wyraźny ślad posłuszeństwa Bogu. Symbolem tej niezwykłej postawy, jest wspomniane w Biblii jarzmo. Używano go aby łączyć woły w zgodnie pracującą parę.

W przypadku zwierząt była to forma jedności i wspólnoty odgórnie narzucona. Jezus Chrystus z własnej i niczym nie przymuszonej woli, wyrzekł się samego siebie i stał się w pełni człowiekiem, pozostając w pełni Bogiem (Flp. 2,5-8).

MOJE BIURKO

MOJE BIURKO

dnia 26 lutego 2018

Bałagan pełen elegancji
zapach papieru z podstarzałych gazet
ołówki niedbale rozrzucone
i stos woluminów
uwielbiam nurkować 
w tym bezkresie marzeń

Centralne miejsce to Biblia
ta grecka nadzwyczaj cenna
to takie biurkowe odkrycie
świat rodzących się zdarzeń

1968 – POKOLENIE ANTYCHRYSTA

1968 – POKOLENIE ANTYCHRYSTA

dnia 16 lutego 2018

Pięćdziesiąt lat temu w dziedzinie kultury, współżycia społecznego a przede wszystkim duchowości, dokonała się radykalna demoniczna rewolucja. Skutków tej przemiany wielu ludzi zdaje się po dziś dzień nie zauważać – muszą jednak nieustannie się z nimi mierzyć.

O kulturze pozwolę sobie jedynie skreślić parę słów. Myślę, iż odkąd klasycznie rozumiana kultura została wyparta przez tak zwaną pop kulturę, należy tę anty kulturę już nigdy nie implementować do społecznego obiegu. Niech ta anty kultura umrze spokojnie na śmietniku historii!

MOJE WYZNANIE

dnia 5 lutego 2018

 

Chcę pozostać w komnatach Twoich Panie

chcę z radością jadać u Twojego stołu

nie słucham rad bezbożnych

nie chodzę z grzesznikami

nie mam miejsca swojego w gronie szyderców

 

Wolę stać Zbawicielu

w przedsionkach Twojej łaski

i cierpliwie czekać na progu Twego domu

lecz nie będę mieszkać z bezbożnymi

i z tymi którzy gardzą Twoim świętym Słowem