MODLĘ SIĘ DO CIEBIE

 

Modlę się do Ciebie dobry mój Boże

nie słowami

nie potrafię bowiem wyrazić smutku mojego serca

Tyle nienawiści

tyle wściekłości z powodu Twojego Chrystusa

tyle buntu

bo grzech nazwany został po imieniu


Mój Chrystusie

 

Uwolnij mojego ducha

pozwól mi ulecieć blisko

jak najbliżej Twej świętej obecności

Pozwól mi rozkoszować się

pełnią Twojej miłości i chwałą

której nie pojmuje jeszcze moja istota


Dłonie Dürera

 

Złożone do modlitwy dłonie Dürera

okrzyk i westchnienie doskonałości

tak odkryta istota człowieczeństwa

skupiona na Absolucie


“Ja – Maria”

 

Jestem Marią

ziemską matką Twojego i Mojego Pana.

mówię do Ciebie

w słowach Ewangelii

i nie myślę o sobie więcej ponad to

co myśleć może zbawiony grzesznik.


 

PIEŚŃ MIŁOŚCI

(na motywach „Pieśni nad Pieśniami” Króla Salomona)

ROZDZIAŁ I

Język miłości

rozlewa się w czułych komplementach

Słodkie pocałunki i wonne perfumy

prowadzą do komnat miłości i radości

do stołu Króla


 

MODLITWA

 

Zanurzam się w Twojej miłości

to daleko więcej niż wiedza i poznanie

Oddaję się Twojemu Duchowi

niech prowadzi mnie

w nieskończone głębokości Twojej Istoty

Pragnę nie tylko Ciebie znać

ale też doznać tego co w Tobie

niepojęte i niewyobrażalne

Dotykam Twojego serca

Twój Duch wypełnia mnie

a ja odpoczywam poza wszelkim dobrem

i poza złem

Mój Chrystusie Ty sam prowadzisz mnie

do wieczności

Andrzej Cyrikas


MĄDROŚĆ I POZNANIE

 

Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie. (Kaz. Sal. 1,18)

 

Chodzenie z moim Zbawicielem, oprócz mądrości i zwycięstw, przyniosło mi wiele bólu i cierpienia. Miłość, której doświadczyłem w Nim i przez Niego, ukształtowała na nowo moje egoistycznie zorientowane serce.

Pan użył wiele nieznanych mi wcześniej środków, aby moje serce uczynić miękkim i całkowicie Mu oddanym. Bóg w swojej łasce dał mi poznać to co dotychczas było zakryte przede mną i pozostawało w cieniu jako niepoznawalne.


PSALM 134

 

Błogosławił będę mojemu Bogu

błogosławił będę jego świętym

błogosławił będę wszystkim

których ukochała jego Miłość


„Kto słyszy, niech powie: Przyjdź”!

 

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Obj. 22, 17

 

Przyjdzie czas gdy grzech utraci swoją moc.

Jego śmiertelny jad już nigdy nie wleje się do mojego serca.

Ten czas łaski zaświtał już na Krzyżu Golgoty, a każda chwila przybliża mnie do dnia ostatecznego zwycięstwa.


Z POWODU CHRYSTUSA

 

Co było mi zyskiem, to uznałem z powodu Chrystusa za stratę. (Flp. 3,7)

Apostoł Paweł, poznając Chrystusa, otrzymał łaskę wejrzenia w „prawdzie” w „myśli i zamiary” własnego serca. To doświadczenie głęboko wstrząsnęło jego życiem. Rozpoczął się proces przebudowy priorytetów definiujących jego dotychczasowe zamierzenia. Żywa Ewangelia pozwoliła mu „nauczyć się Chrystusa” (Ef. 4,20). Dlatego mógł on napisać: „Co było mi zyskiem, to uznałem z powodu Chrystusa za stratę”.